Zecuf Herbal Cough Remedy - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Zecuf Herbal Cough Remedy

Tra cứu thông tin về thuốc Zecuf Herbal Cough Remedy trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Zecuf Herbal Cough Remedy

Số đăng ký

VN-14384-11

Dạng bào chế

Si rô