YSPPoro Suspension 250mg/5ml - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

YSPPoro Suspension 250mg/5ml

Tra cứu thông tin về thuốc YSPPoro Suspension 250mg/5ml trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc YSPPoro Suspension 250mg/5ml

Số đăng ký

VN-9876-05

Dạng bào chế

Dịch treo