YSPDermosol cream - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

YSPDermosol cream

Tra cứu thông tin về thuốc YSPDermosol cream trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc YSPDermosol cream

Số đăng ký

VN-5703-10

Dạng bào chế

Cream