Wontazidim Inj - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Wontazidim Inj

Tra cứu thông tin về thuốc Wontazidim Inj trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Wontazidim Inj

Số đăng ký

VN-9627-10

Dạng bào chế

Bột pha tiêm