Vương thảo trừ xoang - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Vương thảo trừ xoang

Tra cứu thông tin về thuốc Vương thảo trừ xoang trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Vương thảo trừ xoang

Số đăng ký

VD-10896-10