Visipaque - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Visipaque

Tra cứu thông tin về thuốc Visipaque trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Visipaque

Số đăng ký

VN1-765-12

Dạng bào chế

Dung dịch tiêm