Vincran - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Vincran

Tra cứu thông tin về thuốc Vincran trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Vincran

Số đăng ký

VN-5459-10

Dạng bào chế

Dung dịch tiêm