Viên nén Yspapuzin 25mg - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Viên nén Yspapuzin 25mg

Tra cứu thông tin về thuốc Viên nén Yspapuzin 25mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Viên nén Yspapuzin 25mg

Số đăng ký

VN-15160-12

Dạng bào chế

Viên nén