Vạn tiên đầu thống tán - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Vạn tiên đầu thống tán

Tra cứu thông tin về thuốc Vạn tiên đầu thống tán trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Vạn tiên đầu thống tán

Số đăng ký

V449-H12-10