Valsartan Stada 320 mg - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Valsartan Stada 320 mg

Tra cứu thông tin về thuốc Valsartan Stada 320 mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Valsartan Stada 320 mg

Số đăng ký

VD-11977-10