Unihylon Dispo - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Unihylon Dispo

Tra cứu thông tin về thuốc Unihylon Dispo trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Unihylon Dispo

Số đăng ký

VN-1069-06

Dạng bào chế

Dung dịch tiêm-25mg/2,5ml