Tusstadt 12,5mg/5ml - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Tusstadt 12,5mg/5ml

Tra cứu thông tin về thuốc Tusstadt 12,5mg/5ml trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Tusstadt 12,5mg/5ml

Số đăng ký

VNB-0652-03

Dạng bào chế

Xi rô