Kupepizin - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Kupepizin

Thông tin cơ bản thuốc Kupepizin

Số đăng ký

VN2-190-13

Nhà sản xuất

Korea United Pharm. Inc.

Quy cách đóng gói

Hộp 1 lọ