Hoài sơn phiến (DV Hải Dương) - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Hoài sơn phiến (DV Hải Dương)

Thông tin cơ bản thuốc Hoài sơn phiến (DV Hải Dương)

Quy cách đóng gói

Túi 1kg, 2kg, 5kg, 10kg

Thành phần

Hoài sơn