Falgankid 160 - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Falgankid 160

Thông tin cơ bản thuốc Falgankid 160

Quy cách đóng gói

Hộp 2 vỉ, Hộp 4 vỉ, Hộp 6 vỉ, Hộp 8 vỉ x 5 ống nhựa x 10m

Thành phần

Paracetamol 160mg/10ml

Dạng thuốc và hàm lượng

Paracetamol 160mg/10ml