Bicalvit gel - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Bicalvit gel

Thông tin cơ bản thuốc Bicalvit gel

Quy cách đóng gói

Chai 360ml hỗn nhũ dịch

Thành phần

Tricalci phosphat 3,6g, Ergocalciferol 72000IU

Dạng thuốc và hàm lượng

 

Tricalci phosphat 3,6g, Ergocalciferol 72000IU