Azap 1gm - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Azap 1gm

Thông tin cơ bản thuốc Azap 1gm

Số đăng ký

VN-18279-14

Nhà sản xuất

Công ty TNHH thương mại Thanh Danh

Quy cách đóng gói

hộp 1 lọ