Khi người khác hơn thua với bạn nghĩa là gì

Phật Ấn là tâm Phật nên nhìn cái gì cũng giống Phật, còn tâm anh như đống phân bò nên mới thấy như thế!

Nghĩa là tốt xấu từ tâm sanh. Một câu chuyện trong Phật giáo ý nghĩa như sau.

Một hôm, Tô Đông Pha đến chùa Kim Sơn chơi với Thiền sư Phật Ấn cả ngày. Hai người đối nhau luận Thiền, Đông Pha hỏi Phật Ấn:

– Ngài thấy tôi thế nào?

Phật Ấn đáp:

– Rất trang nghiêm, giống một ông Phật!

Tô Đông Pha nghe nói vô cùng phấn khởi. Phật Ấn lại hỏi Tô Đông Pha:

– Ông thấy ta ra sao?

Đông Pha thấy Phật Ấn mập tròn, lại mặc áo đen, bèn đáp ngay:

– Giống một đống phân bò!

Phật Ấn không nói gì. Đông Pha cho rằng mình đã thắng một keo, lòng rất sung sướng, về nhà hớn hở kể với Tô tiểu muội toàn bộ những gì đã diễn ra.

Tô tiểu muội thông minh hơn người, tài hoa xuất chúng, nghe ca ca kể xong câu chuyện, liền nói:

– Xì, anh thua đậm rồi!

Đông Pha tức quá mắng :

– Ta làm sao lại thua? Nếu ta thua sao ông ấy không nói một lời nào?

Tô tiểu muội nói:

Phật Ấn là tâm Phật nên nhìn cái gì cũng giống Phật, còn tâm anh như đống phân bò nên mới thấy như thế!

Đông Pha nghe tiểu muội phân trần, mới thấy lòng chua chát và hổ thẹn bèn quyết tâm tu tập tinh tấn hơn!

Bài học đạo lý: Khi trong tâm mình có năng lượng từ bi và trí tuệ, không hận thù, luôn suy nghĩ tích cực, sẽ làm tươi mát đời sống của bản thân và đem đến cho mọi người xung quanh niềm an lạc, hạnh phúc. Khi ấy nhìn đâu cũng thấy người tốt, nhìn đâu cũng thấy hoa thơm.

Còn nếu gieo vào trong tâm trí những hạt giống không dễ thương, những hạt giống của giận hờn, ganh tỵ, ích kỷ, hơn thua… thì nhìn đâu cũng thấy “phân bò” hết, nhìn ai cũng thấy đáng ghét, nhìn ai cũng sợ họ hơn mình, sợ lợi ích bản thân bị giảm đi.

Vì vậy chúng ta phải biết nuôi dưỡng và phát triển những hạt giống từ, bi, hỷ, xả, những hạt giống thương yêu, cảm thông, tha thứ… thì mình nhìn ai cũng thấy dễ thương, nhìn đâu cũng thấy Tịnh độ, thấy Phật.

TuThuoc24h.net