Bệnh tật từ đâu mà đến - mọi chuyện đều có căn nguyên
Tra cứu thuốc chuẩn nhất
Trang chủ Thuốc Từ Tâm Ngẫm - Thấm

Bệnh tật từ đâu mà đến - mọi chuyện đều có căn nguyên

Bệnh không hẳn đã là bệnh, trông không phải bệnh nhưng chưa chắc đã khỏe mạnh. Có rất nhiều câu chuyện xung quanh chúng ta về những loại bệnh đến bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân, rồi bằng phương pháp nào đó không thuốc không phẫu thuật không biết vô tình hay hữu tình nó hết, khiến câu chuyện về tâm linh ngày càng trở nên ly kỳ hơn

Bệnh không hẳn đã là bệnh, trông không phải bệnh nhưng chưa chắc đã khỏe mạnh. Có rất nhiều câu chuyện xung quanh chúng ta về những loại bệnh đến bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân, rồi bằng phương pháp nào đó không thuốc không phẫu thuật không biết vô tình hay hữu tình nó hết, khiến câu chuyện về tâm linh ngày càng trở nên ly kỳ hơn.

Chúng ta biết rằng không điều gì mà không có lý do cả, chỉ là chúng ta muốn tin hay không thôi và trong tất cả mọi bệnh tật, chúng ta biết nguồn gốc của bệnh tật quy nạp không ngoài ba phương diện:

  • Thứ nhất là ăn uống sinh hoạt không điều độ, ngày nay chúng ta gọi là không vệ sinh, dẫn đến bệnh tật. Bệnh này là phải tìm thầy thuốc, thuốc men có thể giúp đỡ được.

  • Thứ hai là oan gia trái chủ tìm đến. Giống như quốc sư Ngộ Đạt bị mụt ghẻ hình mặt người, đây là thuộc loại này. Trong Phật pháp gọi là “phi nhân”, người thế gian gọi là bị oan quỷ nhập.

Chúng tôi ở trong và ngoài nước thường hay gặp sự việc này, họ đến tìm tôi. Gặp phải trường hợp này thì phải làm thế nào? Bị những loại oan quỷ này nhập, chúng ta phải hòa giải. Phàm là gặp phải loại này, đi khám bệnh uống thuốc chỉ là giúp được chút ít thôi, chắc chắn không thể trị khỏi. Việc quan trọng nhất là tụng kinh bái sám để hòa giải, như “Lương Hoàng Sám”, “Từ Bi Tam Muội Thủy Sám”, những loại này là thuộc về hòa giải. Nếu đối phương tiếp nhận hòa giải thì họ liền đi, bệnh của bạn sẽ khỏi ngay.

  • Thứ ba là bệnh nghiệp chướng. Đây không phải oan gia đối đầu, mà là bản thân tạo tội nghiệp quá nhiều nên bị nghiệp báo. Bệnh này rất phiền phức, thuốc men không thể chữa trị, hòa giải cũng không được. Phật dạy chúng ta sám hối, trong Thập Đại Nguyện Vương, Bồ-tát Phổ Hiền nói là “sám trừ nghiệp chướng”. Sám từ đâu vậy? Sám từ trong tâm, đoạn ác tu thiện, sửa chữa lỗi lầm, thì bệnh này liền có cơ hội chuyển biến, chuyển nguy thành an.

Hai loại bệnh phía sau này, dùng phương pháp đoạn ác tu thiện đều vô cùng có hiệu quả. Đặc biệt một người thật sự quay đầu, biết được mình khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đã sai rồi, triệt để sửa chữa lỗi lầm thì bệnh nghiệp chướng sẽ được tiêu trừ, tức là oan gia trái chủ cũng sẽ không tìm bạn kiếm chuyện nữa. Người thiện thì mỗi niệm vì xã hội, mỗi niệm vì chúng sanh, cho nên “phi nhân” cũng được phước. Họ không những không hại bạn mà còn đến bảo vệ bạn. Cho nên, trong đồng tu chúng ta khi đang niệm Phật, tụng kinh, cảm giác bên cạnh có những phi nhân này, thậm chí là tự mình thấy sởn tóc gáy thì không nên sợ hãi. Quả thật là bên cạnh bạn có, có thể cũng không phải là ít, nếu ít, bạn sẽ không có cảm giác rõ rệt như vậy. Vào lúc này, bạn chân thành niệm Phật, tụng kinh hồi hướng cho họ, chính là bạn đang siêu độ họ. Đọc kinh cho họ nghe, họ nghe xong sẽ giác ngộ. Giống như trước đây, Thiền tông Đại sư Huệ Năng tình cờ đi ngang qua cửa sổ nhà người ta, trong nhà có người tụng kinh Kim Cang, Ngài vừa nghe qua liền hiểu rõ, Ngài liền giác ngộ. Trong cõi quỷ, có rất nhiều quỷ thần thích nghe kinh, cho nên bạn sẽ thường được sự bảo vệ của thiên địa quỷ thần, trong cửa Phật chúng ta nói là thần hộ pháp, thần hộ pháp phù hộ bạn.

Câu chuyện trên trích Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh giảng giải Tập 17. Do Pháp Sư Tịnh Không biên soạn.

Thật ra chúng ta cần phải sống tốt, mà cũng không hẳn phải tốt lắm đâu, đúng với đạo lý là được rồi, không phải vì chúng ta muốn khỏe mạnh trường tồn mà cái chúng ta đạt được là sự an yên. Một cảm giác an toàn, bình yên không lo nghĩ, chúng ta sẽ sống tự tin. Mà chính những điều này giúp chúng ta sống lạc quan, yêu cuộc sống và khỏe mạnh.

Chúc các bạn vui tươi và khỏe mạnh.

TuThuoc24h.net