Tags

thuốc trị viêm khớp

Tác dụng thuốc Fonotim Tablet

Tra cứu thông tin về thuốc Fonotim Tablet trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Thylmedi

Tra cứu thông tin về thuốc Thylmedi trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Mobimed 7.5mg

Tra cứu thông tin về thuốc Mobimed trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Mebilax 15

Tra cứu thông tin về thuốc Mebilax 15 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Hydrocolacyl 5mg

Tra cứu thông tin về thuốc Hydrocolacyl 5mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Oftageldex

Tra cứu thông tin về thuốc Oftageldex trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Oflodex

Tra cứu thông tin về thuốc Oflodex trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Moov 7.5

Tra cứu thông tin về thuốc Moov 7.5 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Ibasamine

Tra cứu thông tin về thuốc Ibasamine trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Mbrinflam F.C. Tablets

Tra cứu thông tin về thuốc Mbrinflam F.C. Tablets trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Hudexa Eye Drops

Tra cứu thông tin về thuốc Hudexa Eye Drops trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Mileat Tab.

Tra cứu thông tin về thuốc Mileat Tab. trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Mezidtan 125mg

Tra cứu thông tin về thuốc Mezidtan 125mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Meyerflam

Tra cứu thông tin về thuốc Meyerflam trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Mevolren

Tra cứu thông tin về thuốc Mevolren trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...