Tags

thuốc chống co thắt cơ trơn

Tác dụng thuốc Nicspa

Tra cứu thông tin về thuốc Nicspa trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Meteospasmyl

Tra cứu thông tin về thuốc Meteospasmyl trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Spacmarizine

Tra cứu thông tin về thuốc Spacmarizine trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Harine

Tra cứu thông tin về thuốc Harine trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Cimeverin

Tra cứu thông tin về thuốc Cimeverin trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...