Tags

thuốc chẹn thụ thể bêta

Tác dụng thuốc Nebivox

Tra cứu thông tin về thuốc Nebivox trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Nebicard-5

Tra cứu thông tin về thuốc Nebicard-5 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Nebilet

Tra cứu thông tin về thuốc Nebilet (Đóng gói và xuất xưởng: Berlin-Chemie AG (Menarini Group); đ/c: Glienicker Weg 125 ...

Tác dụng thuốc Nebicard-2.5

Tra cứu thông tin về thuốc Nebicard-2.5 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Bio-biso-10

Tra cứu thông tin về thuốc Bio-biso-10 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Bio-Biso 5

Tra cứu thông tin về thuốc Bio-Biso 5 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Nifedipin 20 Retard-20mg

Tra cứu thông tin về thuốc Nifedipin 20 Retard trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...