Wonzolin Inj - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Wonzolin Inj

Tra cứu thông tin về thuốc Wonzolin Inj trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Wonzolin Inj

Số đăng ký

VN-9628-10

Dạng bào chế

Bột pha tiêm