Viru Merz Serol - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Viru Merz Serol

Tra cứu thông tin về thuốc Viru Merz Serol trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Viru Merz Serol

Số đăng ký

VN-5903-01

Dạng bào chế

Gel