Vinorelbine - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Vinorelbine

Tra cứu thông tin về thuốc Vinorelbine trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Vinorelbine

Dược động học/Dược lực

Dược động học

Dược lực

Vinovelbine là thuốc điều trị ung thư.