Vimecime 200 - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Vimecime 200

Tra cứu thông tin về thuốc Vimecime 200 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Vimecime 200

Số đăng ký

VD-11388-10