Vigavir-B - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Vigavir-B

Tra cứu thông tin về thuốc Vigavir-B trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Vigavir-B

Số đăng ký

V1266-H12-10