Vigadexa - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Vigadexa

Tra cứu thông tin về thuốc Vigadexa trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Vigadexa

Số đăng ký

VN-12146-11

Dạng bào chế

Dung dịch nhỏ mắt vô khuẩn