Vị Thống Ninh - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Vị Thống Ninh

Tra cứu thông tin về thuốc Vị Thống Ninh trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Vị Thống Ninh

Số đăng ký

VND-0326-00

Dạng bào chế

Thùng 60 hộp X 25 g