OliClinomel N7-1000 E - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

OliClinomel N7-1000 E

Tra cứu thông tin về thuốc OliClinomel N7-1000 E trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc OliClinomel N7-1000 E

Số đăng ký

VN-5004-10

Dạng bào chế

Nhũ dịch truyền

Quy cách đóng gói

Túi 1l có 3 ngăn: 0,2l Lipids 20%+ 0,4l Aminoacids 10% + 0,4l ,Glucose, 40%; Túi 1,5l có 3 ngăn: 0,3l Lipids 20% + 0,6l Aminoacids 10% + 0,6l ,Glucose, 40%; Túi 2l có 3 ngăn: 0,4l Lipids 20% + 0,8l Am