Ginkgo biloba (viên nén, DP Quang Minh) - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Ginkgo biloba (viên nén, DP Quang Minh)

Thông tin cơ bản thuốc Ginkgo biloba (viên nén, DP Quang Minh)

Dạng bào chế

Viên nén bao phim

Quy cách đóng gói

Hộp 5 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thành phần

Cao khô Ginkgo biloba chuẩn hóa 40 mg

Dạng thuốc và hàm lượng

Viên nén bao phim

 

Cao khô Ginkgo biloba chuẩn hóa 40 mg