Ginkgo 40 - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Ginkgo 40

Thông tin cơ bản thuốc Ginkgo 40

Quy cách đóng gói

Hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên

Thành phần

Cao bạch quả 40mg