Cefbactam VCP - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Cefbactam VCP

Thông tin cơ bản thuốc Cefbactam VCP

Quy cách đóng gói

Hộp 1 lọ, 5 lọ, 10 lọ; Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 5 ml

Thành phần

Cefoperazon ( dưới dạng Cefoperazon natri) 0,5 g; Sulbactam (dưới dạng Sulbactam Natri) 0,5 g

Dạng thuốc và hàm lượng

 

Cefoperazon ( dưới dạng Cefoperazon natri) 0,5 g; Sulbactam (dưới dạng Sulbactam Natri) 0,5 g