Car Tapen 1 g - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Car Tapen 1 g

Thông tin cơ bản thuốc Car Tapen 1 g

Quy cách đóng gói

Hộp 1 lọ

Thành phần

Ertapenem (dưới dạng Ertapenem natri) 1g

Dạng thuốc và hàm lượng

 

Ertapenem (dưới dạng Ertapenem natri) 1g