Tags

thuốc trị viêm phổi

Tác dụng thuốc Cledomox 1000

Tra cứu thông tin về thuốc Cledomox 1000 (Cơ sở NQ: Medopharm PVT. LTD, địa chỉ: No. 50, Kayarambedu Village, ...

Tác dụng thuốc Kaflovo

Tra cứu thông tin về thuốc Kaflovo trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Danzym Enteric F.C. Tablet 10mg

Tra cứu thông tin về thuốc Danzym Enteric F.C. Tablet 10mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều ...

Tác dụng thuốc Bidivon 8mg

Tra cứu thông tin về thuốc Bidivon 8mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Maxazith

Tra cứu thông tin về thuốc Maxazith trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Maxcefu

Tra cứu thông tin về thuốc Maxcefu trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Ofus Eye drops

Tra cứu thông tin về thuốc Ofus Eye drops trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Ofus Tablet

Tra cứu thông tin về thuốc Ofus Tablet trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Morecef 100

Tra cứu thông tin về thuốc Morecef 100 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Marapan

Tra cứu thông tin về thuốc Marapan trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Ofloxamarksans

Tra cứu thông tin về thuốc Ofloxamarksans trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Max-Fexim 200mg

Tra cứu thông tin về thuốc Max-Fexim 200mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Maxocef-200

Tra cứu thông tin về thuốc Maxocef-200 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Maxpan-200 capsule

Tra cứu thông tin về thuốc Maxpan-200 capsule trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Maxpan-400 Capsule

Tra cứu thông tin về thuốc Maxpan-400 Capsule trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Moxipex 400

Tra cứu thông tin về thuốc Moxipex 400 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...