Tags

thuốc trị tăng huyết áp

Tác dụng thuốc Bloza

Tra cứu thông tin về thuốc Bloza trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Amdepin Duo

Tra cứu thông tin về thuốc Amdepin Duo trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Vinzix 40mg

Tra cứu thông tin về thuốc Vinzix 40mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Irbezyd H 300/12.5

Tra cứu thông tin về thuốc Irbezyd H 300/12.5 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Torpace 5

Tra cứu thông tin về thuốc Torpace-5 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Coversyl 5mg

Tra cứu thông tin về thuốc Coversyl 5mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Osacadi 50 tablet

Tra cứu thông tin về thuốc Osacadi 50 tablet trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Osacadi 100 tablet

Tra cứu thông tin về thuốc Osacadi 100 tablet trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Medcardil 5 tablets

Tra cứu thông tin về thuốc Medcardil 5 tablets trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Medcardil 10 Tablets

Tra cứu thông tin về thuốc Medcardil 10 Tablets trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Olmecar 40

Tra cứu thông tin về thuốc Olmecar 40 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Olme-40

Tra cứu thông tin về thuốc Olme-40 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Olme-20

Tra cứu thông tin về thuốc Olme-20 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Hytrin 1mg

Tra cứu thông tin về thuốc Hytrin 1mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Hyzaar

Tra cứu thông tin về thuốc Hyzaar (Cơ sở đóng gói: Merck Sharp & Dohme (Australia) Pty. Ltd., đ/c: 54-68 ...

Tác dụng thuốc Hytrin 2mg

Tra cứu thông tin về thuốc Hytrin 2mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...