Tags

thuốc trị đái tháo đường

Tác dụng thuốc Tyrozet Forte 500/5 mg

Tra cứu thông tin về thuốc Tyrozet Forte 500/5 mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, ...

Tác dụng thuốc Tyrozet Forte 850/5 mg

Tra cứu thông tin về thuốc Tyrozet Forte 850/5 mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, ...

Tác dụng thuốc Medbose 50

Tra cứu thông tin về thuốc Medbose 50 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Morecare Tablet

Tra cứu thông tin về thuốc Morecare Tablet trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Mixtard 30 FlexPen

Tra cứu thông tin về thuốc Mixtard 30 FlexPen trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Nidem

Tra cứu thông tin về thuốc Nidem trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Metophage 850

Tra cứu thông tin về thuốc Metophage 850 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Metkem 500

Tra cứu thông tin về thuốc Metkem 500 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Metozamin 500

Tra cứu thông tin về thuốc Metozamin 500 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Metozamin 850

Tra cứu thông tin về thuốc Metozamin 850 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Nesmet

Tra cứu thông tin về thuốc Nesmet trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...