Tags

bệnh đái tháo đường

Tác dụng thuốc Tyrozet Forte 500/5 mg

Tra cứu thông tin về thuốc Tyrozet Forte 500/5 mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, ...

Tác dụng thuốc Tyrozet Forte 850/5 mg

Tra cứu thông tin về thuốc Tyrozet Forte 850/5 mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, ...

Tác dụng thuốc Maninil 3,5

Tra cứu thông tin về thuốc Maninil 3,5 (đóng gói & xuất xưởng: Berlin Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg ...

Tác dụng thuốc Hychodin

Tra cứu thông tin về thuốc Hychodin trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Metformin 1000mg

Tra cứu thông tin về thuốc Metformin 1000mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Metformax 850

Tra cứu thông tin về thuốc Metformax 850 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Mefim Tablet 850mg

Tra cứu thông tin về thuốc Mefim Tablet 850mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Medoride 4mg

Tra cứu thông tin về thuốc Medoride 4mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Medoride 2mg

Tra cứu thông tin về thuốc Medoride 2mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Glipizid 5mg

Tra cứu thông tin về thuốc Glipizid 5mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Glipiron 4mg

Tra cứu thông tin về thuốc Glipiron 4mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Glipiren

Tra cứu thông tin về thuốc Glipiren trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Limpet-2

Tra cứu thông tin về thuốc Limpet-2 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Limper 2

Tra cứu thông tin về thuốc Limper 2 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Glimxl 4

Tra cứu thông tin về thuốc Glimxl 4 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...