Zontrape - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Zontrape

Tra cứu thông tin về thuốc Zontrape trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Zontrape

Số đăng ký

VN-15493-12

Dạng bào chế

Bột pha tiêm