Zentopeni CPC1 400 - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Zentopeni CPC1 400

Tra cứu thông tin về thuốc Zentopeni CPC1 400 (Công ty ĐK: Công ty Dược phẩm TW. 1) trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Zentopeni CPC1 400

Số đăng ký

VD-11766-10