Zecuf Herbal Cough Lozenges (Orange) - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Zecuf Herbal Cough Lozenges (Orange)

Tra cứu thông tin về thuốc Zecuf Herbal Cough Lozenges (Orange) trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Zecuf Herbal Cough Lozenges (Orange)

Số đăng ký

VN-9230-04

Dạng bào chế

Viên ngậm