Xylocaine - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Xylocaine

Tra cứu thông tin về thuốc Xylocaine trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Xylocaine

Số đăng ký

VN-6462-02

Dạng bào chế

Thuốc mỡ