Xuân hoà cấp cứu nhân đơn - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Xuân hoà cấp cứu nhân đơn

Tra cứu thông tin về thuốc Xuân hoà cấp cứu nhân đơn trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Xuân hoà cấp cứu nhân đơn

Số đăng ký

V1451-H12-10