Xalatan - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Xalatan

Tra cứu thông tin về thuốc Xalatan trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Xalatan

Số đăng ký

VN1-066-08

Dạng bào chế

Dung dịch nhỏ mắt