Xaflin Eye Drops - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Xaflin Eye Drops

Tra cứu thông tin về thuốc Xaflin Eye Drops trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Xaflin Eye Drops

Số đăng ký

VN-13611-11

Dạng bào chế

Dung dịch nhỏ mắt