Vitamin C 100mg/2ml (5%) - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Vitamin C 100mg/2ml (5%)

Tra cứu thông tin về thuốc Vitamin C 100mg/2ml (5%) trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Vitamin C 100mg/2ml (5%)

Số đăng ký

VD-10481-10