Vindopen - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Vindopen

Tra cứu thông tin về thuốc Vindopen trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Vindopen

Số đăng ký

VN-3482-07

Dạng bào chế

Sirô