Viên ngậm bổ phế chỉ khái lộ - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Viên ngậm bổ phế chỉ khái lộ

Tra cứu thông tin về thuốc Viên ngậm bổ phế chỉ khái lộ trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Viên ngậm bổ phế chỉ khái lộ

Số đăng ký

V1152-H12-10