Varucefa - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Varucefa

Tra cứu thông tin về thuốc Varucefa trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Varucefa

Số đăng ký

VD-10788-10