Vancostad 1gam - Tác dụng thuốc và các thông tin khác đầy đủ nhất
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Vancostad 1gam

Tra cứu thông tin về thuốc Vancostad 1gam trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, tương tác thuốc...

Thông tin cơ bản thuốc Vancostad 1gam

Số đăng ký

VD-10663-10